Karaoke Cường Thái 2 - Hà Giang Đồng bộ CAF AUDIO

KARAOKE CƯỜNG THÁI 2 - HÀ GIANG ĐỒNG BỘ CAF AUDIO TW-12+

Tọa lạc tại ngã ba Pắc há - Thị Trấn Bắc Quang - Tỉnh Hà Giang KARAOKE Cường Thái đã lựa chọn AV Việt Nam làm đối tác cung cấp thiết bị âm thanh CAF AUDIO đồng bộ, ánh sáng AVLighting và hệ thống chọn bài hát NAS Karaoke.


Chia sẻ bài viết: